uiterlijk Profeet Mohammed

Het schone uiterlijk van de heilige Profeet Mohammed

Het islamitisch concept van profeetschap gaat er onomstotelijk vanuit dat de profeten absoluut feilloos zijn. De heilige profeet Mohammed (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) heeft daarbij als laatste der profeten de hoogst mogelijke status. Het is werkelijk onmogelijk om het feit opzettelijk te verbergen dat de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) de meest waardevolle persoon van de gehele mensheid is, de beste in rang, de meest perfecte in goede eigenschappen en de meest deugdzame. Weet daarom dat ook zijn uiterlijk onberispelijk was opdat Allah (soebhanahoe wa ta´ala) onze harten mag oplichten en onze liefde voor deze nobele Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) mag vergroten. Want ” Als jullie van Allah houden, volg mij dan en Allah zal van jullie houden ” (3:31 )

De schoonheid van zijn verschijning en de perfecte verhoudingen zijn vastgelegd in vele gezonde en beroemde ahadith van Ali, Anas ibn Malik, Abu Hurayra, Al-Bara’ ibn ‘azib, ´Aisha, Ibn Abi Hala, Abu Juhayfa om er slechts enkelen te noemen.

Hoe ziet profeet Mohammed eruit?

De heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had de meest schijnende, diepzwarte ogen die niet te ver en niet te dichtbij elkaar stonden en die een roodachtige tint in zich hadden. Hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had lange wimpers en een helder, stralend gezicht, een rechte neus en een ruimte tussen zijn beide voortanden. Zijn gezicht was niet scherp en hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had brede wenkbrauwen.

Hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had een volle baard die reikte tot op zijn borst. Zijn borst en buik hadden dezelfde proporties. Hij had een brede borstkas en brede schouders. Hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had grote zware botten, lange gespierde armen, stevige voeten en handen met lange vingers. Hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had een lichte prachtige huid, fijne haartjes op zijn borst die in één lijn doorliepen tot aan zijn navel. Hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) was niet lang en niet kort.

Ondanks dit leek niemand in het gezelschap van de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) langer dan hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam). Zijn haar was niet krullend maar ook niet sluik. Als hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) glimlachte en zijn tanden zichtbaar werden, scheen het alsof er een licht uitstraalde. Zijn tanden waren zo wit als hagelstenen. Ook als hij sprak leek het alsof er licht van tussen zijn tanden ontsprong. Hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) had een goedgevormde nek, niet te breed en niet vet. Zijn stevige gedrongen lichaam was niet gezet.

Absolute reinheid

De absolute reinheid van het lichaam van de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam), de welriekendheid van zijn lichaamsgeur en van zijn transpiratie vocht, het vrij zijn van onreinheden en lichamelijke gebreken zijn tekenen van de speciale fysieke gesteldheid die Allah (soebhanahoe wa ta´ala) hem gegeven heeft. Deze fysieke gesteldheid heeft niemand anders dan hij (salla Allahoe ´aleihi wa sallam). De kenmerken houden daarom ook meer in dan de lichamelijke reinheid die voorgeschreven is in de shari’a en de tien handelingen van fitra ( de oorspronkelijke puurheid van de menselijke natuur). Deze tien handelingen zijn volgens een hadith van ‘A’isha (ra): het bijknippen van de snor, het laten groeien van de baard, het gebruiken van de tandenstoker en siwak, het reinigen van de neus door water op te snuiven, het kortknippen van de nagels, het wassen van de handen en knokkels, het scheren van de haren onder de oksels en in het kruis en het reinigen van het hele lichaam met water (sahih Muslim). De auteur heeft de tiende vergeten, maar denkt dat het spoelen van de mond is.

Heerlijke geur

Tenslotte nog enkele overleveringen, in zijn Tarikh al-Kabir (Grote Geschiedenis), noemt Imam Buchari dat Jabir (ra) heeft gezegd: ” Als de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) ergens passeerde, dan rook iedereen die erna kwam, vanwege de heerlijke geur, dat hij daar langs was gekomen.” Muhammad ibn Sard, al-Waqidi’s schriftgeleerde, heeft overgeleverd dat ‘A’isha (ra) de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) eens zei: “Als u uw ontlasting doet, zien wij nooit iets dat vies ruikt.” De heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) zei daarop: ” ´Aisha, weet je dan niet dat de aarde alles dat de profeten uitscheiden opslokt zodat er niets meer van te zien is?” Overgeleverd door Ibn Majah, Abu Dawud, al-Hakim, and al-Bayhaqi die overleveren dat’ Ali (ra ) zegt: “Ik waste de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) en begon te zoeken naar dingen die je normaal op een overledene vindt, maar ik vond niets daarvan, waarop ik zei, , je bent puur in het leven en puur in het heengaan’ ” ‘Ali (ra) voegde daar aan toe dat er daarop een heerlijke geur van de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) afkwam zoals hij nooit ervaren heeft. Niets dat weerzinwekkend of onplezierig is, is ooit van de heilige Profeet (salla Allahoe ´aleihi wa sallam) afgekomen. Moge Allah (soebhanahoe wa ta´ala) hem zegenen en vrede schenken.

Door: M.N.P. G. Teekens, bron: as-Shifa, Qadi ‘Iyadh

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top