Sha’aban maand 2022 ‘De maand van Allah’

Datum Sha’aban 2022

144214 maart 202112 april 2021
14434 maart 20221 april 2022
144421 februari 202322 maart 2023

Radjab-ul-Moradjdjab (afgelopen maand)is de maand van Allah. De heilige Profeet (salla Allahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd:

Sja’baan is mijn maand. Wie deze respecteert, die heeft mij gerespecteerd.”

Wie op de eerste dag van deze maand vier Rak’at Nafl verricht en in ieder Rak’at na Soerah Faatihah zeven keer Soerah Ichlaas opzegt, zal zoveel beloning ontvangen gelijk de aanbidding van zeventig jaren.

In deze maand is er een nacht die bekend staat onder de naam lailat-el- bara´at (de Nacht van het goddelijk raadsbesluit op de 15e nacht, 1 november 2001). Het in deze Nacht bezoeken van mausolea van heiligen om thawaab tot hen op te zenden is zeer verdienstelijk. In deze Nacht wordt voor de eigen overledenen gebeden en voor hen om vergiffenis gesmeekt.

Het bezoeken van de begraafplaats om te bidden voor overleden Moslims druist niet in tegen de leer van de Islam. Immers, de heilige Profeet heeft zelf zulks gedaan. In de Hadies staat vermeld:

“‘Toen Vrouwe Aisja, in de Nacht van Sjeb-Beraat bemerkte dat de Profeet niet op zijn slaapplaats aanwezig was, ging zij naar hem op zoek. Zo zag zij hem in de Djannat-ul-Baqi’ bidden tot Allah met opgeheven handen“.

Iedere Moslim dient op deze datum om vergeving te vragen aan zijn moeder, vader, vriend, verwant en echtgenoot of echtgenote voor mogelijk jegens elkaar bedreven fouten. En men vaste op de 15e dag, omdat de beloning hiervan groots is. Het is verboden vuurwerk te maken; dit moet men vermijden.

Men dient deze Nacht zo lang mogelijk wakend en biddend door te brengen door de heilige Qoraan, de istighfaar, en de Daroed (salaat en salaam zenden aan de heilige profeet) te reciteren, als ook Nafl-gebeden te verrichten. Men kan desgewenst één of meer van de volgende Nafl-gebeden verrichten:

1-Na het Maghrib-gebed in de Nacht van Sjeb-Beraat (de15e nacht) twintig Rak’at verrichten en in iedere Rak’at na Soerah Faatihah tien keer Soerah Ichlaas opzeggen. Allah zal in het Boek der daden van de persoon die dit gebed verricht tienduizend goede daden optekenen.

2-Na het Isja-gebed van deze Nacht de Ghoesl doen en vervolgens twee Rak’at Tahiyyatoel Wodhoe verrichten. In iedere Rak’at na Soerah Faatihah Ajetoel Koersie en Soerah Qadr één keer en Soerah Ichlaas drie keer opzeggen. Daarna acht Rak’at Nafl verrichten en in iedere Rak’at na Soerah Faatihah Soerah Qadr één keer en Soerah Ichlaas vijftig keer opzeggen. Voor degene die dit doet, is er een grote beloning weggelegd.

3-In deze Nacht honderd Rak’at verrichten. In ieder Rak’at na Soerah Faatihah tien keer Soerah Ichlaas opzeggen. Allah zendt bij degene die dit doet, honderd engelen om bij hem te mogen blijven, die hem de blijde tijding van het Paradijs geven en die hem beschemen tegen de misleidingen van de Satan.

Elke smeekbede zal, zo Allah het wil, verhoord worden.

Amien

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top