Wonderen van de Quran

In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige

STATISTISCH WONDER IN DE KORAN

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Quran, welk slechts een fractie is van wat het Heilge Boek de mensheid geeft. Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoered en kwam tot de volgende resultaten:

Arabisch (Betekenis)

Aantal keren vermeld in Quran

Ad-Dunya (Deze wereld)

115

Al-Akheerah (Hiernamaals)

115

Al-Malaa’ikah (Engelen)

88

Al-Shayaateen (Satan)

88

Al-Hayah (Leven)

145

Al-Maout (Dood)

145

Al-Rajul (Man)

24

Al-Mar-ah (Vrouw)

24

Al-Shahr (Maand)

12

Al-Yaum (Dag)

365

Al-Bahr (Zee)

32

Al-Bar (Land)

13

Als we het aantal keren dat de woorden “land”en “zee” voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45. En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%
en
13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888…%). Deze feiten illusteren weer een ander wonder van de koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper. Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

BRON: www.ummah.net

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top