Woordenlijst van Arabische termen

In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige

Woordenlijst van Arabische termen

´Aqîdah:
Geloof of vertrouwen, gebasseerd op wat realiteit werkelijk is in plaats van zoals die wordt voorgesteld. Zodoende kan de islamitische ´aqîdah slechts worden afgeleid uit de Quran en de Sunnah.

Âyah:
Een vers van de Quran. Letterlijk betekent het `een teken´.

Âyat:
Meervoud van Âyah.

Barâ’:
Jezelf zuiveren van alles wat Allah afkeurt.

Bid´ah:
Letterlijk: vernieuwing. In islamitische zin: elke vernieuwende handeling, die uitgevoerd wordt in de veronderstelling dat het islamitisch rechtsgeldig is, terwijl het dat niet is.

Dîn:
Levenswijze. Zodoende altijd gebruikt om de Islam aan te duiden en de levenswijze die zij biedt.

`Îdu-l-Fitr:
Letterlijk betekend ´Îd: Geluk dat steeds terugkeert. Het is de feestdag, die volgt direkt na het einde van de Ramadân.

Fâqih:
Letterlijk: iemand die begrijpt. Gebruikt voor geleerden, die bekwaam genoeg zijn om juridische uitspraken te doen.

Fiqh:
Letterlijk: begrijpen. Wordt gebruikt voor het begrijpen van islamitische jurisprudentie.

Fisq:
Afdwalen van de reche weg (in daden). Zodoende gebruikt voor zonderaars. (Fâsiq; meervoud: Fâsiqûn).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top